Sistem Belgelendirme

1999 yılından bu yana yönetim sistemlerinin danışmanlığını ve denetim süreçlerini yürüten şirketimiz, 2004 yılından bu yana belgelendirme ve eğitim süreçlerine ağırlık vermiştir. Sistem belgelendirme kapsamında verdiğimiz hizmetler şunlardır:

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi:

Firmaların kurumsallaşmak için kullanabilecekleri bir araçtır. Asıl amacı, kişilere bağımlı olmadan firma içerisinde ki tüm süreçleri tanımlamak ve yönetmektir.

Yönetim, firmalanın hedeflerinin tanımlanması ve bu hedeflere giden yolların tanımlanması ile yapılabilir. ISO 9001 kalite yönetim sistemi, firmanın her sürecine ölçülebilir hedef atayarak bunu yönetmesini sağlar.

TRCEL olarak bugüne kadar 200 den fazla firmanın danışmanlık ve denetim sürecinde bulunduk. Her bir sürecin katma değerini oluşturduk veya denetledik. Bu konuda ki tecrübemize güvenmekteyiz ve sizlerin sistemini de kurmak ve tecrübelerimizi yansıtmak istiyoruz.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi:

NASA tarafından çıkartılan HACCP sisteminin tüm dünya da kabul görmesi ve gıda işletmelerinde önleyici bir sistem olarak kullanılmaya başlanması ve yayılmasından sonra 2005 yılında ISO standart örgütü bu sistemi yönetim sistemi ile birleştirerek gıda işletmelerinin kullanımına açtı.

ISO 22000, gıda işletmelerinde 2 ana temel konunun yönetim sistemini kurmayı hedefler. Bunlardan birincisi alt yapı ikincisi dokümantasyondur. Gıda işletmelerinde en önemli önleyici faaliyet alt yapının gıda hijyen kurallarına uygun olması ve çapraz bulaşmayı engelleyecek şekilde yapılmasıdır. Kullanılan malzemelerden, yapının şekline kadar tüm personel ve malzeme akışlarının bu kurallara ve gereksinimlere uygun yapılması gerekmektedir. Tüm bu alt yapının sürdürülebilir hale gelmesi için ise gerekli olan dokümantasyonun kurulması ve südürülmesi gerekmektedir.

TRCEL olarak bünyemizde bulunan 4 Gıda Mühendisi ve 12 yıllık tecrübemizle işletmenizde ISO 22000 sistemini kurarak sürekliliğinin sağlanmasını yerine getirmek talebimizdir.

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi:

 Firmaların faaliyetleri sonucunda çevreye verdikleri atıkların bertaraf edilmesi veya kontrollü şartlarda verilmesini sağlayan ve bunun sürekliliği için yönetim sisteminin oluşturulmasını sağlayan bir sistemdir.

ISO 14001, firmaların, çevre ile ilgili yasal mevzuatlara uymalarını ve bunun sürekliliğini sağlamalarını ister. Öncelikle mutlaka firmanın çevreye verdiği atıklar ile ilgili risk analizinin yapılmasını ve bu analiz sonucuna göre sürdürülebilir ve hedefler ile yönetilebilir bir sistemin kurulmasını sağlamak gerekir.

TRCEL olarak çevre konusunda tecrübeli ekibimiz ile firmanızın atıklarını yönetmek üzere sisteminizin sürekliliğini sağlamak için denetimlerimizi denemenizi isteriz. Ayrıca KYOTO protokolü gereği çevreden kaynaklı iyileşmelerin belgelenmesi ve uygun olduklarında karbon emisyon ticaretine devredilmesi, TRCEL 'in hizmet süreçlerindendir. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için ENERJİ ile ilgili hizmletlerimize bakabilirsiniz.

 

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi:

Günümüzde ki işletmelerin diğer bir problemi, çalıştırdıkları işçilerin güvenliklerini sağlamada etkin bir sistemlerinin olmamasıdır. Burada ki en önemli husus, firmanın çalışanlarına güvenlikleri ile ilgili tedbirlerin ne olduğu çok iyi bir şekilde öğretmesidir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, firmaların çalışanlarının, ortam, makina ekipman, mekan, zaman, dış faktörler gibi unsurlardan ne şekilde etkilendiğinin risk analizini yaparak çıkan sonuçlara göre tedbirlerin belirlenmesini sağlar ve bu tedbirlerin sürekli yürütülmesini ister. Bu konuda, alınan tedbirlerin sürekli iyileştirilmesini ve mutlaka hedefler ile yönetimesi gerekmektedir.

TRCEL olarak, gerek çözüm ortaklarımız ile gerek kendi tecrübemiz ile firmanızın taşıdığı riskleri belirleyerek tüm bu risklerin kapatılması için gerekli çözümleri üretmekteyiz. Bu çözümlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli dokümantasyonun kurulmasını sağlamaktayız.