SİSTEM BELGELENDİRME

Denetim süreci, kapsam içine aldığı konu veya konuların bir sistem dahilinde ve belirlenen zaman aralığında, firmanın sahasında yapılan gözetimlerdir. Denetimler, kapsam içine aldığı konuya göre farklılıklar gösterir. Ancak denetimlerde değişmeyen unsur, denetim sürecinden etkilenen taraflardır. Bu taraflara göre denetimlerin türleri belirlenir:


Denetim sürecinin sonucu, denetim türüne göre farklılık gösterir. 3. Taraf veya belgelendirme denetimlerinin sonucunda, denetimin olumlu geçmesi halinde, belgelendirme kuruluşu, denetlenen kuruma belge verir. Bu denetim türünün çıktısı belgedir. 2. Taraf denetimler de ise, herhangi bir somut çıktı olmayıp ticari faaliyetlerin devamı , askıya alınması veya kesilmesi ile sonuçlanır. 1. taraf denetim olan iç denetim ise, firmanın kendi kendine yaptığı ve yürütmekte olduğu yönetim sisteminin içsel denetlenmesini içerir. Bunun sonucunda firma, kendi eksikliklerini görerek tedbirlerini alır ve ikinci ve üçüncü taraf denetimlere hazır hale gelir.